KONTAKT

Weronika Wiśniewska
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland
E-mail: weronika.wisniewska@elsa.org.pl
Tel.: +48 667 481 139