Toruń

Agenda


13 listopada – poniedziałek

10:00
Wokanda karna w Sądzie Okręgowym w Toruniu – przeciwdziałanie narkomanii. 

14:15 – 15:45
Prelekcja inauguracyjna pt. „Proszę wstać. Sąd idzie – o zawodzie sędziego”. 
Jarosław Sobierajski – Zastępca Przewodniczącej IX Wydziału Karnego – Odwoławczego, SSO w Toruniu
(Audytorium A)

16:00 – 17:30
Prelekcja pt. „Adwokat – tradycja i nowoczesność”
Piotr Konieckiewicz – Adwokat, Kancelaria Ius Cogens w Toruniu
(Audytorium A)


14 listopada – wtorek

 11:15 – 12:45
Prelekcja pt. „Strażnik praworządności – o zawodzie prokuratora”.
Katarzyna Balcerzak – Prokurator, Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód
(Audytorium D)

15:45 – 17:15
Warsztaty pt. „Na miejscu zbrodni” 
asp. Aleksander Moszczyński – Technik kryminalistyki, Komenda Miejska Policji w Toruniu].
(sala 219)


16:15 – 17:45
Prelekcja pt. „Jedyny uprawniony do sporządzania aktów – o zawodzie notariusza” 
Krystyna Krystek – Notariusz, Członek Izby Notarialnej w Gdańsku
(Audytorium G)


15 listopada – środa

 9:00
Wokanda karna w Sądzie Okręgowym w Toruniu – udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym. 

13:30 – 15:00
Warsztaty pt. „Personal Branding”
Katarzyna Wielowieyska, Marta Półkoszek – Przedstawiciele EY
(sala 101)

14:45 – 16:15
Prelekcja pt. „Zasady etyki i deontologii zawodu detektywa”
Marcin Berent – Detektyw, Asystent w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK
(Audytorium F)

16:30 – 18:00
Prelekcja pt. „Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw perspektywą kariery dla młodego prawnika”
Agnieszka Kasprzak – Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego WPiA UMK
(sala 102)


Link do wydarzenia na Facebooku